ekitaldia
Suzko lilia
2011-10-24
Suzko lilia

Suz­ko Li­lia­ren ema­nal­dia Kol­do Mi­txe­le­na Kul­tu­ru­nean. Ahot­sa eta te­kla­tua An­do­ni Ar­ci­llak, ba­te­ria Ha­sier Olea­gak, kon­tra­ba­xua eta ba­xu elek­tri­koa Da­vid Rui­zek eta pre­di­ka­do­rea He­doi Etxar­te.

"Suz­ko Li­lia jaz­za·poe­mak·es­te­reo­fo­nia" Su­sak ar­gi­ta­ra­tu­ta­ko izen be­re­ko li­bu­ruan da­go oi­na­rri­tua eta bes­te­la­ko au­to­reen hit­zak ere bil­tzen di­tu: Erro, Cano, Ts­ve­taie­va, Mi­ran­de, Pre­vert, Ma­ri­net­ti, Mo­ri, M'Ba­la M'Ba­la.

Grabaketa: Koldo Mitxelena

Erlazionatutako bideoak
ekitaldi gehiago