ARGIA.eus

Bultza kazetaritza independentea

Zer esan nahi dute RSS hitzek?

RSSa (Really Simple Syndication, edo Benetan Sindikazio Erraza) webguneetako edukiak partekatzeko erabiltzen den sistema da, adibidez, albisteetako izenburuak. ARGIA.eus-eko RSS jariora harpidetzen bazara, azken titularrak idatzi ahal jasoko dituzu, automatikoki eguneratzen baita jarioa.

ARGIAk RSS bidez eskaintzen dituen edukietako batzuk:

Hauek lagin bat besterik ez dira. ARGIA.eus-eko egile eta kanal bakoitzaren orrian dagokion RSS jarioaren URLa aurkituko duzu.