Lehen pausoa
Hautatu kidetza mota
Partikularra
Kidetasuna pertsona baten izenean
Kolektiboa
Kidetasuna talde baten izenean
Erakundea
Kidetasuna erakunde publiko baten izenean
Bigarren pausoa
Ze harpidetza mota egin nahi duzu?
Bigarren pausoa
Erabaki zer eman nahi duzun
Egin zure ahalmen eta aukeren araberako ekarpen ekonomikoa ARGIAri eta zure babesagatik egoki iruditzen zaizuna jasotzeko aukera izango duzu.
Zenbat emateko prest zaude?
Laguntze aldera
Kide bakoitzak batezbeste 13€ko ekarpena egiten du hilero, orotara 156 urtean.
Hirugarren pausoa
Hautatu zer jaso nahi duzun
Egin duzun ekarpen ekonomikoa kontutan hartuta, egoki ikusten duzuna aukeratu zerrenda honetan.
Garrantzitsua denaz informatuta egoteko, ikuspegi kritikoarekin landutako aldizkaria. 46 zenbaki urtean.
Hileroko pentsamendu aldizkaria. 11 hilabetekari urtean.
Urteko gai garrantzitsuenen kronikak, aurrera begirako ikuspegia eta ARGIAko onena.
Eguneroko laburpena emailez. Eguneko onena, zure posta elektronikoan.
ARGIA.eus webgunea: albisteak, astekariko artikuluak, euskarazko milaka eduki multimedia kanalean, blogak...
Mastodon.eus
Laugarren pausoa
Sartu datuak
Ordaintzailearen datuak erakundearen berak dira?
Oharra: ordaintzailea eta erakundea desberdinak direnean soilik betetzeko.
Ordaintzailearen datuak kolektiboaren berak dira?
Oharra: ordaintzailea eta kolektiboa desberdinak direnean soilik betetzeko.
Kidetza honen atzean zenbat pertsona zaudete?
Kopurua: *
Kolektiboaren materiala ARGIAko komunitateko kideen artean ezagutzera eman eta zozketatzeko prest al zaude?
Zer eskaintzeko prest zaudete?
Ordaintzailearen datuak kolektiboaren ordezkariaren berak dira?
Oharra: ordaintzailea eta kolektiboaren ordezkaria desberdinak direnean soilik betetzeko.
Kidetza honen atzean zenbat pertsona zaudete?
Kopurua: *
Kolektiboaren materiala ARGIAko komunitateko kideen artean ezagutzera eman eta zozketatzeko prest al zaude?
Zer eskaintzeko prest zaudete?
Kidetza honen atzean zenbat pertsona zaudete?
Kopurua: *
Ordaintzailearen datuak norbanakoaren berak dira?
Oharra: ordaintzailea eta harpideduna pertsona bera ez denean soilik betetzeko.
Bosgarren pausoa
Bete ordainketaren datuak
SEPA sistemara egokitzeko segidan aipatzen ditugun banku datuak beharrezkoak dira: IBAN 4 digituak eta ohiko 20 digituak. IBAN digituak bankuaren webgunean edo sukurtsalean lor daitezke.
ES

Komunikazio Biziagoa S.A.L.-ek

Laboral Kutxan: ES16 3035 0036 14 0360048647

Nafarroako Rural Kutxan: ES50 3008 0148 61 3003756727

Hendaiako Credite Mutuel-en: FR76 1027 8022 81 0002011830 143

dituen kontuetan (Bidal iezaguzu ordainagiria postaz eta berehala zerbitzatuko zaizu).