ARGIA.eus

ARGIAren webgunea, 1997an sortua

Hilabetero 310.000 orrialde bisitatu

Egizu erreserba:

Webgunean eta mugikorretan ikusgai

AZALEAN NEURRIA (px) ASTEBETEZ 2 ASTEZ 3 ASTEZ HILABETEZ URTEBETEZ
BANNER NAGUSIA HANDIA 793 x 105 1.000 € 1.800 € 2.550 € 3.200 € -
BANNER NAGUSIA ERTAINA 367 x 115 600 € 1.080 € 1.530 € 1.920 € -
ALBISTE BANNER HANDIA 450 x 175 350 € 630 € 892,50 € 1.120 € -
ALBISTE BANNER ERTAINA 312 x 150 200 € 360 € 510 € 640 € -
BANNER BOTOIA 367 x 105 - - - 400 € 1.900 €
EGUNEKOAK, ASTEKARIA, BLOGAK,
MULTIMEDIA ETA BULETINAK ATALETAN
NEURRIA (px) ASTEBETEZ 2 ASTEZ 3 ASTEZ HILABETEZ URTEBETEZ
ALBISTE BARNEKO BANNER NAGUSIA 1250 x 115 800 € 1.440 € 2.040 € 2.560 € -

Banner kokapenak argia.eus azalean


Banner kokapenak albiste barruan

Originalak bidaltzeko baldintzak

 • Iragarkien formatuak hauek izan daitezke: GIF, PNG, JPG, MP4, SWF.

Kontratazio arauak

Publizitate espazioa hitzartutakoan bezeroak publizitate-agindua sinatua eta izenpetua bidaliko du ARGIAra posta arruntaz edo e-postaz.

Aldez aurretik bezeroarekin ez bada kokapen zehatzik hitzartu, ARGIAk erabakiko du bannerra non kokatu.

Bannerraren prezioa indarrean dauden tarifen araberakoa izango da eta zenbateko horri dagokion BEZ zerga erantsiko zaio fakturatzean.

Bannerren batek eraginkortasuna galduko balu gaizki argitaratzeagatik, ARGIAk ordezko iragarki bat plazaratzeko konpromisoa hartzen du, bezeroarekin adostutako euskarrian.

ARGIA astekaria

Euskal Herriko astekaria, 1919an sortua

Irakurle kopurua: 57.000

Egizu erreserba:

Iragarki ereduak eta prezioak

FORMATUA NEURRIA (mm) PREZIOA (ASTEKOA)
A) MODULOA 58 x 55 100 €
B) MODULO BIKOITZA 58 x 113 200 €
C) FALDOIA 186 x 55 300 €
D) ZUTABEA 58 x 229 400 €
E) ORRIALDE ERDIA 186 x 113 600 €
E) BABESLETZA FALDOIA (HILABETE OSOA) 186 x 28 800 €
G) ZUTABE BIKOITZA 122 x 229 800 €
H) ORRIALDE OSOA 210 x 275 1.000 €
I) AZAL BARNEA 210 x 275 1.250 €
J) KONTRAZAL BARNEA 210 x 275 1.250 €
K) KONTRAZALA 210 x 275 1.500 €
* Kasu honetan prezioa hilabetekoa da.

Enkarteak

Enkartearen prezioa aleko: 0.10 €

Neurriak gehienez: 200mm zabalera x 265mm altuera

Enkartatu beharreko materiala enkarte-eguna baino astebete lehenago bidali behar da.

Originalak bidaltzeko baldintzak

 • Iragarkien formatuak hauek izan daitezke: EPS / PDF / TIFF / PSD / JPG
 • Irudiak erabiltzen badira, hauen bereizmenak honakoa izan behar du: 300 pixel/pulgada (118,11 pixel/cm).
 • Erabilitako kolore eredua CMYK izango da.
 • Iragarkiaren testuak bektorizatuak izan behar dute.
 • Orrialde osoko iragarkiei 2 mm-ko sangratua gehitu behar zaie azalera osoan (neurria: 214 x 279 mm).
 • Materiala entregatzeko epea: argitaratze data baino 14 egun lehenago.
 • Iragarkiaren testuak euskara hutsean argitaratuko dira.

Kontratazio arauak

Publizitate espazioa hitzartutakoan bezeroak publizitate-agindua sinatua eta izenpetua bidaliko du ARGIAra posta arruntaz edo e-postaz.

Aldez aurretik bezeroarekin ez bada kokapen zehatzik hitzartu, ARGIAk erabakiko du iragarkia non kokatu.

Iragarkiaren prezioa indarrean dauden tarifen araberakoa izango da eta zenbateko horri dagokion BEZ zerga erantsiko zaio fakturatzean.

Iragarkiren batek eraginkortasuna galduko balu gaizki argitaratzeagatik, ARGIAk berriz argitaratuko luke hurrengo zenbakian, edo bezeroak erabakitzen duenean.

LARRUN pentsamendu aldizkaria

LARRUN hilabetekaria 1985ean sortua

ARGIAren gehigarria hilean behin

Egizu erreserba:

Iragarki ereduak eta prezioak

FORMATUA NEURRIA (mm) PREZIOA (HILABETEKOA)
MODULUA 76 x 60 100 €
FALDOIA 165 x 60 150 €
ORRIALDE ERDIA 165 x 110 300 €
ORRIALDE OSOA 210 x 265 500 €
AZAL BARNEA 210 x 265 1.000 €
KONTRAZAL BARNEA 210 x 265 1.000 €
KONTRAZALA 210 x 265 1.200 €
MODULOA
FALDOIA
ORRIALDE ERDIA
ORRIALDE OSOA

Originalak bidaltzeko baldintzak

 • Iragarkien formatuak hauek izan daitezke: EPS / PDF / TIFF / PSD / JPG
 • Irudiak erabiltzen badira, hauen bereizmenak honakoa izan behar du: 300 pixel/pulgada (118,11 pixel/cm).
 • Erabilitako kolore eredua CMYK izango da.
 • Iragarkiaren testuak bektorizatuak izan behar dute.
 • Orrialde osoko iragarkiei 2 mm-ko sangratua gehitu behar zaie azalera osoan (neurria: 214 x 279 mm).
 • Materiala entregatzeko epea: argitaratze data baino 14 egun lehenago.
 • Iragarkiaren testuak euskara hutsean argitaratuko dira.

Kontratazio arauak

Publizitate espazioa hitzartutakoan bezeroak publizitate-agindua sinatua eta izenpetua bidaliko du ARGIAra posta arruntaz edo e-postaz.

Aldez aurretik bezeroarekin ez bada kokapen zehatzik hitzartu, ARGIAk erabakiko du iragarkia non kokatu.

Iragarkiaren prezioa indarrean dauden tarifen araberakoa izango da eta zenbateko horri dagokion BEZ zerga erantsiko zaio fakturatzean.

Iragarkiren batek eraginkortasuna galduko balu gaizki argitaratzeagatik, ARGIAk ordezko iragarki bat plazaratzeko konpromisoa hartzen du, bezeroarekin adostutako euskarrian.

Aktualitatearen GAKOAK

ARGIAren urtekaria

Urteko gai garrantzitsuenen kronikak, aurrera begirako ikuspegia eta ARGIAko onena.

Egizu erreserba:

Iragarki ereduak eta prezioak

FORMATUA NEURRIA (mm) PREZIOA (URTEKOA)
MODULOA 58 x 55 100 €
MODULO BIKOITZA 58 x 113 200 €
FALDOIA 186 x 55 300 €
ZUTABEA 58 x 229 400 €
ORRIALDE ERDIA 186 x 113 600 €
ZUTABE BIKOITZA 122 x 229 800 €
ORRIALDE OSOA 210 x 275 1.000 €
AZAL BARNEA 210 x 275 1.250 €
KONTRAZAL BARNEA 210 x 275 1.250 €
KONTRAZALA 210 x 275 1.500 €
MODULOA
MODULO BIKOITZA
FALDOIA
ZUTABEA
ORRIALDE ERDIA
ZUTABE BIKOITZA
ORRIALDE OSOA

Originalak bidaltzeko baldintzak

 • Iragarkien formatuak hauek izan daitezke: EPS / PDF / TIFF / PSD / JPG
 • Irudiak erabiltzen badira, hauen bereizmenak honakoa izan behar du: 300 pixel/pulgada (118,11 pixel/cm).
 • Erabilitako kolore eredua CMYK izango da.
 • Iragarkiaren testuak bektorizatuak izan behar dute.
 • Orrialde osoko iragarkiei 2 mm-ko sangratua gehitu behar zaie azalera osoan (neurria: 214 x 279 mm).
 • Materiala entregatzeko epea: ARGIAko kideekin adostutakoa.
 • Iragarkiaren testuak euskara hutsean argitaratuko dira.

Kontratazio arauak

Publizitate espazioa hitzartutakoan bezeroak publizitate-agindua sinatua eta izenpetua bidaliko du ARGIAra posta arruntaz edo e-postaz.

Aldez aurretik bezeroarekin ez bada kokapen zehatzik hitzartu, ARGIAk erabakiko du iragarkia non kokatu.

Iragarkiaren prezioa indarrean dauden tarifen araberakoa izango da eta zenbateko horri dagokion BEZ zerga erantsiko zaio fakturatzean.

Iragarkiren batek eraginkortasuna galduko balu gaizki argitaratzeagatik, ARGIAk ordezko iragarki bat plazaratzeko konpromisoa hartzen du, bezeroarekin adostutako euskarrian.