ARGIA.eus

ARGIAren webgunea, 1997an sortua

Hilabetero 310.000 orrialde bisitatu

Egizu erreserba:

Webgunean eta mugikorretan ikusgai

AZALEAN NEURRIA (px) ASTEBETEZ 2 ASTEZ 3 ASTEZ HILABETEZ URTEBETEZ
ABANNER NAGUSIA HANDIA 793 x 105 1.000 € 1.800 € 2.550 € 3.200 € -
BBANNER NAGUSIA ERTAINA 367 x 115 600 € 1.080 € 1.530 € 1.920 € -
CALBISTE BANNER HANDIA 450 x 175 350 € 630 € 892,50 € 1.120 € -
DALBISTE BANNER ERTAINA 312 x 150 200 € 360 € 510 € 640 € -
EBANNER BOTOIA 367 x 105 - - - 400 € 1.900 €
EGUNEKOAK, ASTEKARIA, BLOGAK,
MULTIMEDIA ETA BULETINAK ATALETAN
NEURRIA (px) ASTEBETEZ 2 ASTEZ 3 ASTEZ HILABETEZ URTEBETEZ
FALBISTE BARNEKO BANNER NAGUSIA 1250 x 115 800 € 1.440 € 2.040 € 2.560 € -
GAIKAKO KANALAK NEURRIA (px) ASTEBETEZ 2 ASTEZ 3 ASTEZ HILABETEZ URTEBETEZ
GKANALEAN BANNER FINKOA 588 x 105 - - - - 500 €

Banner kokapenak argia.eus azalean


Banner kokapenak albiste barruan


Banner kokapenak gaikako kanaletan


Originalak bidaltzeko baldintzak

 • Iragarkien formatuak hauek izan daitezke: GIF, PNG, JPG, MP4, SWF.

Kontratazio arauak

Publizitate espazioa hitzartutakoan bezeroak publizitate-agindua sinatua eta izenpetua bidaliko du ARGIAra posta arruntaz edo e-postaz.

Aldez aurretik bezeroarekin ez bada kokapen zehatzik hitzartu, ARGIAk erabakiko du bannerra non kokatu.

Bannerraren prezioa indarrean dauden tarifen araberakoa izango da eta zenbateko horri dagokion BEZ zerga erantsiko zaio fakturatzean.

Bannerren batek eraginkortasuna galduko balu gaizki argitaratzeagatik, ARGIAk ordezko iragarki bat plazaratzeko konpromisoa hartzen du, bezeroarekin adostutako euskarrian.

ARGIA astekaria

Euskal Herriko astekaria, 1919an sortua

Irakurle kopurua: 57.000

Egizu erreserba:

Iragarki ereduak eta prezioak

FORMATUA NEURRIA (mm) PREZIOA (ASTEKOA)
AMODULOA 58 x 55 110 €
BMODULO BIKOITZA 58 x 113 220 €
CFALDOIA 186 x 55 330 €
DZUTABEA 58 x 229 440 €
EORRIALDE ERDIA 186 x 113 660 €
FBABESLETZA FALDOIA (HILABETE OSOA) 186 x 28 880 €
GZUTABE BIKOITZA 122 x 229 880 €
HORRIALDE OSOA 210 x 275 1.100 €
IAZAL BARNEA 210 x 275 1.375 €
JKONTRAZAL BARNEA 210 x 275 1.375 €
KKONTRAZALA 210 x 275 1.650 €
* Kasu honetan prezioa hilabetekoa da.
MODULOAK
FALDOIA
ZUTABEAK
ORRIALDE ERDIA
ORRIALDE OSOKOAK

Enkarteak

Enkartearen prezioa aleko: 0.10 €

Neurriak gehienez: 200mm zabalera x 265mm altuera

Enkartatu beharreko materiala enkarte-eguna baino astebete lehenago bidali behar da.

Originalak bidaltzeko baldintzak

 • Iragarkien formatuak hauek izan daitezke: EPS / PDF / TIFF / PSD / JPG
 • Irudiak erabiltzen badira, hauen bereizmenak honakoa izan behar du: 300 pixel/pulgada (118,11 pixel/cm).
 • Erabilitako kolore eredua CMYK izango da.
 • Iragarkiaren testuak bektorizatuak izan behar dute.
 • Orrialde osoko iragarkiei 2 mm-ko sangratua gehitu behar zaie azalera osoan (neurria: 214 x 279 mm).
 • Materiala entregatzeko epea: argitaratze data baino 14 egun lehenago.
 • Iragarkiaren testuak euskara hutsean argitaratuko dira.

Kontratazio arauak

Publizitate espazioa hitzartutakoan bezeroak publizitate-agindua sinatua eta izenpetua bidaliko du ARGIAra posta arruntaz edo e-postaz.

Aldez aurretik bezeroarekin ez bada kokapen zehatzik hitzartu, ARGIAk erabakiko du iragarkia non kokatu.

Iragarkiaren prezioa indarrean dauden tarifen araberakoa izango da eta zenbateko horri dagokion BEZ zerga erantsiko zaio fakturatzean.

Iragarkiren batek eraginkortasuna galduko balu gaizki argitaratzeagatik, ARGIAk berriz argitaratuko luke hurrengo zenbakian, edo bezeroak erabakitzen duenean.

Aktualitatearen GAKOAK

ARGIAren udako liburua, 2016an sortua.

ARGIAko gai garrantzitsuenen kronikak eta etorkizun laburrean zer esana emango duten aktualitateko gaien gakoak jasotzen ditu, irakurketa patxadatsu eta sakon bat eskainiz bere 100 orrietan.

Egizu erreserba:

Iragarki ereduak eta prezioak

FORMATUA NEURRIA (mm) PREZIOA (URTEKOA)
AMODULOA 58 x 55 110 €
BMODULO BIKOITZA 58 x 113 220 €
CFALDOIA 186 x 55 330 €
DZUTABEA 58 x 229 440 €
EORRIALDE ERDIA 186 x 113 660 €
FZUTABE BIKOITZA 122 x 229 880 €
GORRIALDE OSOA 210 x 275 1.100 €
HAZAL BARNEA 210 x 275 1.375 €
IKONTRAZAL BARNEA 210 x 275 1.375 €
JKONTRAZALA 210 x 275 1.650 €
MODULOAK
FALDOIA
ZUTABEAK
ORRIALDE ERDIA
ORRIALDE OSOKOAK

Originalak bidaltzeko baldintzak

 • Iragarkien formatuak hauek izan daitezke: EPS / PDF / TIFF / PSD / JPG
 • Irudiak erabiltzen badira, hauen bereizmenak honakoa izan behar du: 300 pixel/pulgada (118,11 pixel/cm).
 • Erabilitako kolore eredua CMYK izango da.
 • Iragarkiaren testuak bektorizatuak izan behar dute.
 • Orrialde osoko iragarkiei 2 mm-ko sangratua gehitu behar zaie azalera osoan (neurria: 214 x 279 mm).
 • Materiala entregatzeko epea: ARGIAko kideekin adostutakoa.
 • Iragarkiaren testuak euskara hutsean argitaratuko dira.

Kontratazio arauak

Publizitate espazioa hitzartutakoan bezeroak publizitate-agindua sinatua eta izenpetua bidaliko du ARGIAra posta arruntaz edo e-postaz.

Aldez aurretik bezeroarekin ez bada kokapen zehatzik hitzartu, ARGIAk erabakiko du iragarkia non kokatu.

Iragarkiaren prezioa indarrean dauden tarifen araberakoa izango da eta zenbateko horri dagokion BEZ zerga erantsiko zaio fakturatzean.

Iragarkiren batek eraginkortasuna galduko balu gaizki argitaratzeagatik, ARGIAk ordezko iragarki bat plazaratzeko konpromisoa hartzen du, bezeroarekin adostutako euskarrian.