Lan mundurako sarbidea, Buruntzaldean eta euskaraz

  • Ikas-prozesua euskalduntzeaz aparte, lan prestakuntza ere euskalduntzeko bidean dira, Lanbide Heziketako elkarteek eta erakunde publikoek egindako lanari esker, besteak beste. Hortaz, hurrengo ikasturtean ere, euskaraz ikasteko hamaika aukera izango da.

Lantokiko Presta­kun­tza egiten duten ikasleen %62,74ak euskaraz egiten du. Argazkia: Urumeako Kronika.
Artikulu hau CC BY-SA 3.0 lizentziari esker ekarri dugu.

2019ko apirilaren 29an - 11:39

«Lanbide Heziketa enpresa munduarekin dago erabat erlazionatuta, eta en­presa mundua nahiko erdalduna izan da», onartzen du Ainitze Blancok, Hernaniko Lanbide Heziketako zuzendari eta La­neki Lanbide Heziketa indartu eta hobetzeko Elkar­teko lehendakariak. 

Errealitate hori aldatzeko sortu zuten, hain zuzen, El­karte hura 2001. urtean, Ikas­lan Gipuzkoa, Ikaslan Bizkaia, Ikaslan Araba eta Hetel elkarteen artean. «Lanbide Heziketaren euskalduntzea» zuen helburu, eta horretan dihardute, besteak beste, Buruntzal­deako Udalen laguntzari esker.

Ikasmaterialen hizkuntza, oztopo

Bide horretan, ikasmateriala euskaratzeari ekin zioten, izan ere, «arazoa zen, baita ere, material asko gaztelania hu­­tsean zegoela, eta euskarazko eskolak ematerakoan, oztopatu egiten zuen», dio Blancok. 

Horri esker, egun 24 arlo profesionaletako 801 ikasmaterial daude euskaratuta www.­jakinbai.eus web-orrian.

Horrekin batera, Lanbide Heziketako hiztegia ere jarri zuen martxan Laneki elkarteak 2010. urtean. 2017an hiztegi kolaboratibo bihurtu zuten, eta horri esker, dagoeneko 11.000 termino jasotzen ditu, hau ere, Lanbide Heziketa euskaraz ikastea errazteko.

Enpresetan jarraipena, euskarazko ikasketek

Aurreneko oztopoan, beraz, la­guntzen ari da Laneki elkartea, baina bigarren pauso bat ere beharrezkoa da ikas-prozesu osoa euskalduntze aldera: «Oso garrantzitsua da ikasle euskaldunei aukera ematea praktikak ere euskaraz egiteko». Ez bakarrik ikaslearentzat be­ra­rentzat: «Era berean, gizartean nabaritu egiten da», onartzen du Hernaniko Lan­bide Heziketako zuzendariak.

Horrek datuetan eragin zu­ze­na dauka. Egun ikasleen %40­ak euskaraz ikasten du Lanbide Heziketan, eta kopuru hori are altuagoa izateko, la­nean ari dira Burun­tzal­deako Udalak. 

Ikasketen alderdi praktikoan ere, da­tuak positiboak direla onartzen du La­nekiko lehen­dakariak: «Lan­tokiko Presta­kun­tza egiten duten ikasleen %62,74ak euskaraz egiten du, eta Duala egiten ari diren ikas­leen %52,24ak egiten du euskaraz». 

Prestakuntza horretan ja­rri du indarra azken urteotan Gi­puzkoako Foru Aldun­diak: «Hiz­kuntza Berdintasu­neko zuzendaritza nagusiak lantokietan prestakuntza aldiak euskaraz egiteko diru-lagun­tzak ematen dizkie hala es­ka­tzen duten enpresei». Zehazki, 2018an, lurraldeko 90 enpresek jaso zuten laguntza, guztira, 72.000 euro.

Baina ez da kopuru kontua bakarrik; «enpresak kontzien­tziatuagoak daude», dio Her­na­niko Lanbide Heziketako zu­zendariak. «Beharra» ere areagotu egin dela diote Urnietako Salestar ikastetxetik.

Eusko Jaurlaritzak bultzada ikas-prozesuan

Lanekik materialarekin egiten duen lanaren eta Foru Aldun­dia prestakuntza euskaldun­tzeko egiten ari den indarrarekin bakarrik ez, Eusko Jaur­la­ritza ere «bultzada» ematen ari da ikas-prozesua euskaraz iza­teko, Ainitze Blancoren us­tez. Baita Buruntzaldeako Udala ere, urtero animatzen baitituzte ikasleak euskaraz ikastera.

Horren isla da, hain zu­zen, A eta D ereduen artean da­goen B+ ereduaren ezarpena: «Ho­nen arabera, talde bakarra dago euskaraz eta gaztelaniaz ikasle euskaldun eta erdaldunekin. Gai batzuetan bikoiztu egiten dira, eta orduan, euskaldunek dagoeneko bermatuta daukate gai batzuk euskaraz egitea». B ereduaren arazoetako bati aurre egitea da arrazo­ietako bat, gaztelaniaren pre­­sentzia gutxitzea; eta bide ba­tez, «ikas­leak animatzea D ereduan izena ematen».

Izan ere, Urnietako Sales­tar ikastetxearen iritziz, «DBH edo Batxilergoa euskaraz ikasi duen ikasle batek eskubidea dauka bere formakuntza euskaraz jarraitzeko». 

Ikastetxe berria, Lasarte-Orian

Euskaraz ikasteko aukera za­baltzea da helburua, beraz; eta horretan, aurrerapausoa egin dute Buruntzaldean. Au­rretik zeuden ikastetxeei beste bat gehitu baitzitzaien aurreko ikasturtean: Lasarte-Oriako EA­GI (Gipuz­koako Eraikuntza Eskola). 

Hortaz, egun, bost ikaste­txeetan ikasi daiteke Lanbide Heziketa D eta B ereduetan: Andoaingo Leizaran institutuan eta La Salle Berrozpe ikastetxean; Hernaniko Lan­bide Heziketa institutuan; Usur­bil­go Lanbide Eskolan; Urnie­tako Salestar ikastetxean; eta La­sarte-Oriako EAGIn. 

Azken hau eraikuntzaren gaiaren bueltan formakuntza eskaintzen duen Gipuzkoako ikastetxe bakarra da. Erdi-mailako bi ziklo eta goi-mailako beste bat eskaintzen dituzte: «Lan ikaragarria dago, eta oso ikasle gutxi», azpimarratzen du Lidia Alcerreca ikaste­txeko zuzendariak. 

 

D EREDUA BURUNTZALDEAN

Andoain

Leizaran Institutua

- Goi maila: gizarteratzea.

Informazio gehiago: 

leizaran.hezkuntza.net 

943 899 259

 

La Salle-Berrozpe

- Goi maila: fabrikazio mekanikoko produkzioaren programazioa. Informazio gehiago: 

lasalleberrozpe.eus 

943 590 557 

 

Hernani

- Erdi maila: mantentze-lan elektromekanikoa.

- Goi maila: sistema elektroteknikoak eta automatizatuak; fabrikazio mekanikoko diseinua; animazio soziokulturala eta turistikoa.

Informazio gehiago: 

hernanilanh.hezkuntza.net 

943 551 958 

 

Usurbil

- Erdi maila: administrazio kudeaketa, instalazio elektriko eta automatikoak; mekanizazioa; hozteko eta girotzeko instalazioak; beroa sortzeko instalazioak.

- Goi maila: administrazioa eta finantzak; automatizazioa eta robotika industriala; energia eraginkortasuna eta eguzkia-energia termikoa; fabrikazio mekanikoko produkzioaren programazioa; instalazio termiko eta fluidoen mantenimendua. Informazio gehiago: 

lhusurbil.eus

943 364 600 

 

Lasarte-Oria

EAGI

- Erdi maila: Eraikuntzako teknikaria eta Barruko obrak, dekorazioa eta birgaitzeko teknikaria.

- Goi maila: Eraikuntza-Obrak antolatzeko eta kontrolatzeko goi-mailako teknikaria.

Informazio gehiago: 

eagi.eus

943 56 92 22

eagi@eagi.eus

 

Urnieta

Salesiarrak

Informazio gehiago: 

urnietakosalesiarrak.com

943 551 789 

 

«Honek balio izan dit, berriro ere, euskararen munduan murgiltzeko» 

Animazio Soziokulturala eta Turistikoa goi-mailako zikloko praktikak burutzen ari da Veronica Sanchez urnietarra bertako Magale ikastetxean. Hernaniko Lanbide Heziketan Anima­zio Soziokulturala eta turistikoa goi-mailako zikloaren zati teorikoa osatuta, praktiketan dago egun Veronica Sanchez urnietarra, hain zuzen, bere herriko Magale Ikastetxean (Presen­tacion de Maria ikastetxea zena). 

Gaztelania du ama hizkuntza, eta eskolan ikasi du euskara: «Lehen Hez­kuntza eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza euskaraz ikasi nituen, eta ondoren, Batxilergoa, gaztelaniaz. Ho­nek balio izan dit, berriro ere, euskararen munduan murgiltzeko», azaltzen du ikasle urnietarrak, pozik. 

Izan ere, onartzen du: «Nire ama hizkuntza gaztelania denez, asko kostatzen zait euskaraz hitz egitea, eta hitz egiten ez baduzu, joera galtzen duzu». 

Hain zuzen, hori saihestea izan da Sanchezen helburua: «hizkuntza ez badugu galdu nahi Lanbide Heziketa euskaraz egitea aukera paregabea da». Baita lanerako ere: «hemen bizi eta lan egin nahi baduzu, beharrezkoa da».

«Gurean ikasle gehiago balego, denak lanarekin aterako lirateke»

Aurreneko ikasturtea izan zuen EAGI ikastetxeak Lasarte-Orian. Hiru ziklotatik D ereduan bakarra osatzea lortu dute ikasturte honetan. 

25 urte Altzan egin ondoren, aurreko ikasturtean hasi zuen ibilbidea EAGIk, Gipuzkoako Eraikuntza Eskolak La­sar­te-Orian, «Lanbidek hutsik zeukan erai­kinean», azaldu du Lidia Alcerreca ikas­tetxeko zuzendariak. Hortaz, «orain­dik ez dugu aurreneko promozioa atera». 

Eraikuntzaren gaiaren bueltan zi­kloak eskaintzen dituen Gipuzkoako ikaste­txe bakarra da. Hiru eskaintzen dituzte. Erdi-mailako bi: Eraikuntza teknikaria eta Barruko obrak, dekorazioa eta birgaitzeko teknikaria. Eta goi-mailako bat: obrak antolatzeko eta kon­­­trolatzeko goi-mailako teknikaria. 

Nahiz eta D eredua eskaintzen duten, taldea ez da beti sortzen: «Gu beti saiatzen gara, nahiz eta gutxi jakin, euskaraz egitera bultzatzen», dio Alcerrecak. Aurten, goi-mailako zikloa atera da D ereduan; eta erdi-mailakoak, aldiz, A ereduan. Dena den, «giro euskalduna» dagoela onartzen du: «Irakasleen %95a euskalduna da». 

Arazoa, ordea, beste bat da: «Lan ikaragarria dago, eta ikasle gutxi. Gurean ikasle gehiago balego, denak lanarekin aterako lirateke», eta horietako zenbaitetan, «euskara beharrezkoa da», dio Alcerrecak.

Erreportaje hau Kronikak argitaratu du eta CC-by-sa lizentziari esker ekarri dugu ARGIAra.


Irakurrienak
Matomo erabiliz
Azoka
Kanal honetatik interesatuko zaizu: Euskara lan munduan
227 lanpostu kolokan Bizkaian euskara eskakizunengatik

Bizkaiko Foru Aldundiko langileak egonkortzeko bi prozesu eten ditu EAEko Justizia Auzitegi Nagusiaren menpeko administrazioarekiko auzien epaitegiak. Epaiak ez dira irmoak.

 


Ez dute euskara jakin beharko Donostiako Udaleko bi sailetako zuzendarik

Salbuespenezko prozedurak abiatu dituzte bi zuzendari izendatzeko, eta ondorioz ez dute euskara mailarik egiaztatu beharko. LAB sindikatuak salatu du egoera, eta azaldu du azken hiru hamarkadetan udal langileak euskalduntzeko egindako “ahaleginak zapuztuko” direla.


Eguneraketa berriak daude