ARGIA.eus

Bultza kazetaritza independentea

Ikus-entzunezko profesional bat behar dugu ARGIAn

  • ARGIAko lantaldea sendotzeko kide berri baten bila gabiltza. Ikus-entzunezko arloan bideo edizioan eta kameralari gisa eskarmentua duen norbait aurkitu nahiko genuke, iniziatiba duena eta taldean lan egiteko prestutasuna duena. Sektorearen beste alor batzuetan interesa eta gaitasunak izatea ere baloratuko da: podcastgintzan, diseinuan, gidoian, argiztapenean...

ARGIA
@argia

2023ko martxoaren 29a - 03:16
Azken eguneraketa:14:16

Teknikoki baloratuko da:

- Bideo edizioa: Adobe premiere eta After effects-en ezagutza.

- Kameraren erabilera

- Diseinua: Photshopen ezagutza

- Soinu arloko ezagutzak

- Gidoigintza

Astean 30 orduko lanaldia eskaintzen dugu, ARGIAk Lasarte-Orian duen egoitzan presentzialki aritzeko, urtebeteko proba epearekin eta luzatzeko aukerarekin.

 

Interesa izanez gero, bidali curriculuma apirilaren 23a baino lehen honako helbide elektronikora: multimedia@argia.eus

 


Lan eskaintzak kanaletik interesatuko zaizu...
2023-06-01 | ARGIA
ARGIAko argazkilari kolaboratzaileen sarean parte hartu nahi duzu?

Argazkilarien kolaborazioa oso garrantzitsua izan da beti kazetaritzan, eta ARGIAk sare sendoa osatu nahi du Euskal Herri osoan zehar, han eta hemen egiten ditugun elkarrizketa eta erreportajeetarako. Argazkilari kolaboratzaile gehiagoren bila gabiltza.

 


Iametzak programatzailea behar du

ARGIAren taldeko kide den iametza teknologia berriak erabiltzen dituen komunikazio enpresa da.


2022-05-10 | ARGIA
Lan eskaintza
ARGIAn praktikak egin nahi dituzu udan?

Lantaldean aritu, sare sozialak kudeatzen eta interneterako zein papererako idazten trebatzeko aukera zabalduko dugu. ARGIAn praktikak egin nahi badituzu, maiatzaren 16an egingo dugun azterketara aurkeztea besterik ez duzu.


Iametzak komunikazio proiektu arduraduna behar du

ARGIAren taldeko kide den iametza teknologia berriak erabiltzen dituen komunikazio enpresa da.


Iametza Interaktiboak merkatu prospekzio teknologikorako arduraduna behar du

ARGIAren taldeko kide den iametza teknologia berriak erabiltzen dituen komunikazio enpresa da.


Eguneraketa berriak daude