Egile honek ez du artikulurik argitaratu oraindik.
Patxi Juaristi