kronologia

19661966, Bilbo - Ez Dok Amairu | 1966 New York - Euskaldunok pantailan ez dugu parerik
| 1966, Gasteiz - Domino fitxak legez


Lehen Euskal Abesti Berrien Jaialdiari buruz | Euskal Kultura gure gaurko gizartean | "H" dala-ta | Gabriel Aresti'ri ihardespena | Euskal Musika Berria | Eskritore falta | Euskararen iraupena Nafarroan | Neuk-en txistea


1966ko iragarkiak

Gure Mendea