Edukin nagusira joan

Menu nagusira joan

Apiterapia - Orokorra - Eultzak Agorrean ("1933'garren Urterako Nere Egutegia"tik hartua)

erlea&apiterapia

Bilaketa

Bilaketa Bilaketa

Orokorra

Eultzak Agorrean ("1933'garren Urterako Nere Egutegia"tik hartua)

2008-09-28

Udazkeneko loreak ugari badaude, ezti asko bildu diteke ille onetan, ta naiz-ta erleak abaraskak egin ez, uts batzuek jartzen bazaizkie, errez betetzen dituzte.

Otzak asten diranean, eultzaetako ezti-bildegiak kentzen dira. Bildegi abetatik eztia ateratzeko tresna ateratzale bereziak ibilli oi dira. Gero abaraska utsak berriro eultzaetan jarri, erleak legortu ditzaten; ala, ez dira abaraska abetan sisak sortzen.

Udazkenean ezti gutxi bildu ba-da ta erlepillak ariñegiak badira, illaren atzenean negurako jana osatu bear zaie.

Zuurgabekeria da erlepillak naiko jana gabe uztea, bada naiz-ta janaren bearrez ez-egon, gerta liteke erleen artueran ez egotea, abaraska batzuetan bilduta egonik jana dagoen tokietara joan ezin zitezkealako. Orretarako ondo litzake abaraskaen zearreko zuloak egitea. Ala, abaraska batetik bestera joan litezke; baño zulo oiek garaiz egin bear dira, bada garaiz-aurreko zuloak egiten badira, aien bearra ezagutu baño len, erleek berek itxitzen dituzte.

Kontu aundia euki bear da lapurretakin; baño erlepil aulak baditugu, amarik gabe ala arloteak, ez dira arrapatzalleak etorriko, non-eta gaizki egindako egitekoekin leiatu ez ditugun.

(1933an Gipuzkoako Diputazioaren Nekazaritza-Batzordeak baserritarrentzako argitaratu zuen "1933'garren urterako nere egutegia" liburuxkatik hartua. Orduan kakotxez idazten ziren r eta l bikoitzak hizki doblez ipini ditugu hemen).

© ARGIA.com

Helbidea:
Industrialdea, 15 · 20160 Lasarte-Oria (Gipuzkoa)
· Tlf:
943 371 545
/ Faxa:
943 373 403
Lege Oharra RSS sindikazioa 1.1

Edukin nagusira joan

Menu nagusira joan